• Pajupuhdistamo käsittelee kotitalouden kaikki jätevedet biologisesti.
  • Päästöjä ympäristöön ei synny.
  • Ei tarvita kemikaaleja.
  • Ei umpisäiliötä eikä tyhjennyskuluja – Pajupuhdistamo käsittelee jätevedet paikallisesti.
  • Pajupuhdistamo tuottaa pajubiomassaa, joka voidaan käyttää polttopuuna tai maanparannukseen.
  • Järjestelmä täyttää tiukimmat käsittelyvaatimukset, joten se soveltuu myös ranta- tai pohjavesialueelle.

L & G Pajupuhdistamo Oy rakentaa biologisia jätevedenpuhdistamoja, jotka käyttävät kasvavia pajuja vedenpuhdistukseen. Nollapäästöinen pajupuhdistamo on keksitty vuonna 1996 Tanskassa yliopistossa Syddansk Universitet. Järjestelmän kehityksessä toimi avainhenkilönä Peder S. Gregersen. Kehitystyö saatettiin alkuun yliopistolla ja myöhemmin järjestelmän kehittämistä on jatkanut ja järjestelmiä on asentanut Center for Recirkulering. Vuosien mittaan Tanskassa sijaitseva Center for Recirkulering on valvonut yli 4500 pajupuhdistamon asentamista Tanskassa ja ulkomailla.

Nollapäästöinen pajupuhdistamo -järjestelmä perustuu yksinkertaiseen tekniikkaan. Järjestelmän suunnittelu ja mitoitus perustuvat kuitenkin melko monimutkaisiin laskelmiin ja vuosien kokemukseen. Kun järjestelmä on suunniteltu oikealla tavalla, se toimii vuosikymmeniä. Järjestelmästä ei synny jätevesipäästöjä vaan lopputuotteena syntyy vain pajubiomassaa. Pajupuhdistamo tuottaa elinkaarensa aikana enemmän energiaa kuin mitä sen rakentamiseen kuluu eli järjestelmän energiatase on positiivinen.

Nollapäästöinen pajupuhdistamo -järjestelmä on yksinkertainen ja taloudellinen ratkaisu kotitalouksien jätevedenkäsittelyyn.Järjestelmän koko riippuu siitä, kuinka monta kotitaloutta siihen on liitetty. Nollapäästöistä pajupuhdistamoa voidaan käyttää myös pohjavesialueilla, koska järjestelmästä ei synny puhdistettua jätevettä, joka tarvitsisi purkaa ympäristöön.

Ympäristöministeriö on julkaissut lyhyen kuvauksen nollapäästöisestä pajupuhdistamo -järjestelmästä.

Kerromme mielellämme lisää.

Yhteystiedot

Paul Lynch (englanti, ruotsi)

Puh. +358 44 2509663

www.pajupuhdistamo.fi

Center of Recycling, Tanska:

www.pilerensning.dk