DKNOENSEFI
Løsninger til landbruk
There are no translations available.

Til landbruket har vi løsninger for næringsrikt vann fra produksjonen (melkerom, silo) og til arelavrenning fra jordene.

Arealavrenning fra jordene er et stort problem fra både miljøet og økonomien. Et Pileanlegg kan enkelt løse begge disse problemene. Teknisk blir overflatevannet pumpet til vegetasjonsfiltre, som er åpne anlegg med Pil med en voll rundt. Pilene vil ta opp næringsstoffene fra overflate-/drensvannet, og vannet kan etterpå trykt sendes vidrer til terreng. Ved meget store nedbørsmengder fanges vannet først i et forsinkelsesbasseng med membran. Derifra pumpes svannet til anlegget innen 24 timer.

 

Anleggene er 8 eller 18,5 m brede, mens lengden kan variere mye. Den er hovedsakelig avhengig av plassens areal og topografi, men også av plassens nedbørsarealer. Anlegg på 8 x 100 -200 m er ikke uvanlig, men det oppveies ved at anlegget er enkelt og at etabelingskostnadene er lave pr. løpende meter. Piletrærne på disse arealene er å beregne som energivekst og vil produsere 1,2 - 1,4 tonn tørrstoff pr. da og år.

Alt avløpsvannet fra produksjonen, som fra melkerom og siloplassen, kan  sammen med markvannet sendes til Pileanlegget.

 

Pilerensing tilbyr fast pris for å dimensjonering og dukumentere anlegget. Det har vist seg at det lønner seg å etablere anlegget et år i forveien i forhold til anvendelsestidspunktet. Anlegget skal meldes som energivekst.

 

Ta kontakt for å få føsninger på utfordringer.