DKNOENSEFI
Prinsipp og funksjon
There are no translations available.

Beboere i det åpne land kan nå etablere et pilerensingsanlegg, som er helt uten avløp til grunnvann eller resipienter

 

Prinsippet i pilerensingsanlegg

I korthet går prinsippet ut på at spillvann fra en husstand ledes til et basseng, som er utgravd 1,5 m dybde i et areal som nøye er beregnet ut fra husstandens vannforbruk og den lokale nedbørsmengde. Bassenget blir dekt med en rot- og skadedyrresistent polypethylen menbran, som er beskyttet mot stenskader av en geotekstil. Så blir jorden lagt tilbake i bassenget. Spillvannet blir fordelt i anlegget med et trykksatt fordelingssystem. Til slutt blir anlegget beplantet med 3 ulike engede framkloner piletyper. Pilene fordamper nå alt vann og opptar alle bestandeler i spillvannet og bruker det til vekst. Om vinteren virker jorden som et magasin intill pilen omsetter det i vekstsesongen.

Som alle naturbaserte renseanlegg, krever også dette en slamavskiller i forkant av anlegget. Myndighetenes (VA/Miljøblad - 48) krav til størrelse er 4 m3 og tre kammre for en boenhet (5 personer ekvivalenter, PE). Tanken koster i størrelsesorden 20 000 - 40 000 kr, når det er omlegginger av rørsystemer samt moms medregnet. Selve tanken koster runt 16 000 kr.