DKNOENSEFI
Pilerensingsanlegg
There are no translations available.

Pilerensingsanlegg er en fellesbetegnelse på to typer anlegg: Lukket og Åpent. Et lukket pileanlegg har garantert ikke avrenning, noe eieren enkelt kan bevise, da det er tett membran i bunnen av anlegget.

 

Åpent anlegg er et pileanlegg uten membran i bunnen, og anlegget får da i tillegg en infiltrasjon til grunnen. Denne løsningen passer til steder som egner seg til infiltrasjon, men der jordmonnet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å infiltrere alt spillvannet. Forsjellen fra et rent infitrasjonanlegg er pilens egenhet for næingsopptak. Forsøk utført av Danmarks Jordbruksforskning, viser at selv med infitrasjon er næringsstoffkonsentrasjonen i vannet under rotsonen ikke høyere enn det en kan forvente i naturområder. Men eier kan ikke bevise at dette er tilfelle. Åpent pilerenseanlegg er derfor underlagt de samme bestemmelsene som et infiltrasjonsanlegg.

 

I menyen til venstre er det mer utfyllende opplysninger og detaljer om de to anleggene.