DKNOENFISE
De 4 typer


 

De 4 eksempler 

1.: Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 25,00 kr.

2.: Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 30,00 kr.

3.: Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 47,50 kr.

4.: Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 64,00 kr.

 


Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 25 kr.

Der regnes med et vandforbrug på 110 m3 pr husstand årligt, som er det forbrug en husstand vil have i gennemsnit over en 25 årig periode

 

Kommunal ordning ved påbud (neds.)

Egen løsning nedsivning

 

Egen løsning pileanlæg (lukket anlæg)

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning 1

20.000 kr.

 

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

Tilslutningsafgift

34.100 kr. 

Etableringsudgift

30.000 kr.

Etablering

52.000 kr.

 

Driftudgifter  25 år

0 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

 

Vandafledningsafgift 25 år

68.750 kr.

Spildevandsafgift 25 år v 0,5 kr. m3

1375 kr.

Spildevandsafgift

0 kr.

 

 

Indtægter

0 kr.

Indtægter

0 kr.

Indtægter produceret brændsel 25 år 8750 kg træ á 3 kr. pr kg

26.250 kr  

 

Samlede omkostninger u. renter

122.855 kr.

Samlede omkostninger uden renter

77.200 kr.

Samlede omkostninger uden renter

97.825 kr.

71.575 kr. hvis træ medtages 

 

Behandlingspris pr m3

44,67 kr.

Behandlingspris pr m3

28,07 kr.

Behandlingspris pr m3

35,57 kr. Hvis indtægt på træ ikke medtages.

26,02 kr. Hvis indtægt fra træ medtages

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 30 kr.

Der regnes med et vandforbrug på 110 m3 pr husstand årligt, som er det gennemsnitlige vandforbrug for en enkelt husstand over 25 år.

 

Kommumal ordning ved påbud (neds.)

Egen løsning nedsivning

Egen løsning pileanlæg

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning 1

20.000 kr.

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

 

Tilslutningsafgift

34.100 kr. 

Etableringsudgift

30.000 kr.

Etablering

52.000 kr.

 

Driftudgifter

0 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

 

Vandafledningsafgift 25 år

82.500 kr.

Spildevandsafgift 25 år v 0,5 kr. m3

1375 kr.

Spildevandsafgift

0 kr.

 

 

Indtægter

0 kr.

Indtægter

0 kr.

Indtægter produceret brændsel 25 år
8750 kg træ á 3 kr. pr kg

26.250 kr.

 

Samlede omkostninger u. renter

136.600 kr.

Samlede omkostninger uden renter

77.200 kr.

Samlede omkostninger uden renter

97.825 kr.

71.575 kr. når indtægt fra træ medtages 

 

Behandlingspris pr m3

49,67 kr.

Behandlingspris pr m3

28,07 kr.

Behandlingspris pr m3

35,57 kr.når indtægt fra træ ikke medtages

26,02 kr. når indtægt fra træ medtages

 

Der er normalt en times arbejde ved pilerensningsanlægget årligt. 

 


 

 

 

 

Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 47,5 kr.

Der regnes med et vandforbrug på 110 m3 pr husstand årligt , som er et normalt gennemsnitligt for brug for en husstand over 25 år.

 

 

Kommumal ordning ved påbud (neds.)

Egen løsning nedsivning

Egen løsning pileanlæg

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning 1

20.000 kr.

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

 

Tilslutningsafgift

34.100 kr. 

Etableringsudgift

30.000 kr.

Etablering

52.000 kr.

 

Driftudgifter

0 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

 

Vandafledningsafgift 25 år

130.625 kr.

Spildevandsafgift 25 år v 0,5 kr. m3

1375 kr.

Spildevandsafgift

0 kr.

 

 

Indtægter

0 kr..

Indtægter

0 kr.

Indtægter produceret brændsel 25 år
8750 kg træ á 3 kr. pr kg

26.250 kr.

 

Samlede omkostninger u. renter

184.725 kr.

Samlede omkostninger uden renter

77.200 kr.

Samlede omkostninger uden renter

97.825 kr. når indtægt fra træ ikke medtages

71.575 kr. når indtægt fra træ medtages 

 

Behandlingspris pr m3

67,17 kr.

Behandlingspris pr m3

28,07 kr.

Behandlingspris pr m3

35,57 kr. når indtægt fra træ ikke medtages

26,02 kr. når indtægt fra træ medtages 

 

 


 

 

 

Nuværende kommunal vandafledningsafgift inkl. statsafgift og moms: 65 kr.

Der regnes med et vandforbrug på 110 m3 pr husstand årligt, som er den gennemsnitlige spildevandsmængde fra en husstand 25 år

 

Kommumal ordning ved påbud (neds.)

Egen løsning nedsivning

Egen løsning pileanlæg

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning 1

20.000 kr.

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

Adskillelse af tag- og spildevand, etablering af bundfældning

20.000 kr.

 

Tilslutningsafgift

34.100 kr. 

Etableringsudgift

30.000 kr.

Etablering

52.000 kr.

 

Driftudgifter 25 år

0 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

Driftudgifter 25 år

25.825 kr.

 

Vandafledningsafgift 25 år

178.750 kr.

Spildevandsafgift 25 år v 0,5 kr. m3

1375 kr.

Spildevandsafgift

0 kr.

 

 

Indtægter

0 kr..

Indtægter

0 kr.

Indtægter produceret brændsel 25 år
8750 kg træ á 3 kr. pr kg

26.250 kr.

 

Samlede omkostninger uden renter

232.850 kr.

Samlede omkostninger uden renter

77.200 kr.

Samlede omkostninger uden renter

97.825 kr. når intægter fra træ ikke modregnes

71.575 kr. når indtægter fra træ modregnes

 

Behandlingspris pr m3

84,67 kr.

Behandlingspris pr m3

28,07 kr.

Behandlingspris pr m3

35,57 kr.når indtægter fra træ ikke modregnes

26,02 kr når indtægter fra træ modregnes

 

Der er normalt en times arbejde ved pilerensningsanlægget årligt.