DKNOENFISE
Kommunal / egen løsning PDF 

Økonomiske overvejelser for beboere ved forskellige spildevandsløsninger

 

Nedenfor er vist 4 eksempler på, hvad det kommer til at koste over de næste 25 år, hvis man ved et påbud om forbedret spildevandsrensning vælger at indtræde i kommunal ordning, at bygge eget nedsivningsanlæg eller at bygge et pilerensningsanlæg med membran i bunden. Den kommunale vandafledningsafgift i eksemplerne er hentet fra 4 forskellige kommuner.

 

Se de 4 eksempler her

 

1 Prisen på adskillelse af tag- og spildevand samt etablering af bundfældningstank er meget forskellig fra sted til sted i praksis, men den vil altid være ens for den samme husstand, uanset hvilken løsning der vælges. Den kan være 0, hvis man har et godkendt bundfældningsanlæg og adskilt tag- og spildevand. Forskellen mellem de forskellige løsninger forbliver altså ens for samme ejendom. 

 

Hvis man kan få tilladelse til nedsivning, kan der også vælges et åbent pileanlæg. Det er mellem 5- 10.000 kr. billigere end et nedsivningsanlæg.

 

Sammenligning af egne løsninger