DKNOENFISE

.
 

Velkommen til 2022  - og Danmarks mest logiske valg af metode til spildevandsrensning i det åbne land

 

 

Man sikrer sig mod alle fremtidige stramninger af reglerne for udledning af spildevand, når man vælger et lukket pilerenseanlæg. Samtidig får man et anlæg med et minimum af vedligeholdelse og ingen kemikalier eller avanceret elektronik, der kan bryde sammen. Pilerenseanlæg bidrager positivt i det store CO-regnskab, hvis man udnytter de fældede piletræer til brændsel.

 

 

Siden 1997 er der bygget flere end 4500 pilerenseanlæg til husstande i Danmark med Center for Recirkulering som rådgiver! Hertil kommer en lang række anlæg i udlandet. Af de 4500 er der også en række fællesanlæg til mindre bysamfund på mellem 2 og 90 husstande, og i skrivende stund arbejdes der på et fællesanlæg til op mod 120 husstande. Vælger man et pilerenseanlæg designet og dimensioneret af Center for Recirkulering, får man et unikt anlæg, der er skræddersyet til den specifikke situation for ejendommen. Center for Recirkulering udarbejder i hvert enkelt tilfælde en udførlig rapport, der nøje beskriver, hvordan anlægget skal udføres. På denne måde spares både tid og penge.

 

Som noget nyt, og helt i overensstemmelse med vores ønske om, at alt vand skal indgå i et kredsløb, arbejder vi nu også med produkter, som gør det muligt at rense og genanvende regnvand og gråt spildevand. Vore produkter renser vand helt op til drikkevandskvalitet. Mere information herom kommer snarest.

 

Selvom vore pilerenseanlæg er veldokumenterede og godt indarbejdet på det danske marked, har vi ikke lænet os tilbage i stolen, men arbejder til stadighed på at forbedre og videreudvikle spildevandsrensning vha. piletræer. I efteråret 2018 har Institut for Bioscience på Aarhus Universitet i samarbejde med Center for Recirkulering færdiggjort en midtvejsevaluering for pileanlæg med slamtildeling - med ganske lovende resultater. Se mere herom..

 

Udover pileanlæg til rensning af husspildevand arbejder vi også med anlæg til fordampning af overflade- og procesvand med indhold af næringsstoffer. Det kan f.eks. være befæstede arealer foran køresiloer med ensilage eller procesvand fra en virksomhed. Det største anlæg, vi har designet, er på mere end 15 ha til restvand fra en kartoffelmelsfabrik. 

 

Center for Recirkulering rådgiver om:

  • Pilerenseanlæg til husspildevand
  • Beplantede filteranlæg
  • Pilevegetationsfiltre til fordampning af blandt andet overflade- og procesvand, samt recirkulering af næringsstoffer.
  • Genanvendelse af regnvand og gråt spildevand

 

I menuen er der meget mere information på de tilknyttede sider, og man er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information. Kontakt os gerne på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

God fornøjelse

Henrik Leth-Larsen