DKNOENFISE
.

 

Velkommen til det bedste udgangspunkt for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Det tør vi sige, fordi pilerensningsanlæg og beplantede filteranlæg er løsninger, som er meget stabile og meget billige i drift. Pilerensningsanlæg er samtidig det eneste anlæg som på samme tid renser spildevand 100% i for hold til recipienter og grundvand og reducerer indholdet af CO2 i atmosfæren. Det er netop undersøgt i en sammenlignende livscyklusanalyse. Den viser også at beplantede filteranlæg har en meget lille CO2 belastning.

Pilerensningsanlæg, som er lukkede med membran i bunden og uden afløb, er samtidig den sikreste løsning for fremtidige stramninger af krav til indhold i det vand, som ledes til recipienter og grundvand ganske enkelt, fordi der ikke er afløb på anlæggene.

Men også åbne pilerensningsanlæg, også kaldet pileanlæg med nedsivning, optager så store dele af stofferne fra spildevandet til væksten at det er en god løsning, hvor der ikke er vandindvinding. Dette tilmed til en pris, som kan sammenlignes med et nedsivningsanlæg og uden afhængighed af jordens nedsivningsegenskaber.

Beplantede filteranlæg fylder meget lidt og kan indpasses i haveanlæg. De kan udbygges til at fjerne fosfor. Vi har været heldige allerede lige efter årtusindskiftet at indgå et samarbejde med en tysk virksomhed N.A.T. Eckernförde, som har lang erfaring med denne anlægstype.

Vi driver rådgivningsvirksomhed inden for spildevandsrensning i det åbne land og til landbrug og industri og udfolder store anstrengelser for at det bliver til en rimelig pris. For beplantede filteranlæg giver vi gerne tilbud på anlæg i samarbejde med kloakmester.

Ovenstående er der meget mere information om på de tilknyttede sider og man er altid velkommen til at få en uforpligtende snak om fremtidige planer.

God fornøjelse!
Peder S. Gregersen

 

 

Center for Recirkulering er medlem af