DKNOENFISE

.
 

Skal du forbedre rensningen af dit spilldevand fra din husstand eller i fællesskab med andre fra din landsby? Så se her !

 

Pilerensninganlæg opfylder alle de krav man kan forstille sig når det gælder klima og bæredygtig grøn omstilling. Blot et eksempel :125 m2 pilerensningsanlæg binder 1 tons CO2 pr år! Man sikrer sig mod alle fremtidige stramninger af reglerne for udledning af spildevand, når man vælger et pilerensningsanlæg uden afløb. Men der er en lang række andre fordele for klima, miljø og biodiversitet med den oase i landskabet som et pilerensingsanlæg er. I tilgift får man sikkerhed for at opfylde alle fremtidige krav der måtte komme, fordi der simpelthen ikke ledes noget ud af anlægget. Og der anvendes ingen kemikalier eller avanceret elektronik, der kan bryde sammen.

 

 

Siden 1997 er der bygget flere end 4500 pilerenseanlæg til husstande i Danmark med Center for Recirkulering som rådgiver! Hertil kommer en lang række anlæg i udlandet. Af de 4500 er der også en række fællesanlæg til mindre bysamfund på mellem 2 og 90 husstande, og i skrivende stund arbejdes der på et fællesanlæg til op mod 120 husstande. Vælger man et pilerenseanlæg designet og dimensioneret af Center for Recirkulering, får man et unikt anlæg, der er skræddersyet til den specifikke situation for ejendommen. Center for Recirkulering udarbejder i hvert enkelt tilfælde en udførlig rapport, der nøje beskriver, hvordan anlægget skal udføres. På denne måde spares både tid og penge.

 

Som noget nyt, og helt i overensstemmelse med vores ønske om, at alt vand skal indgå i et kredsløb, arbejder vi nu også med produkter, som gør det muligt at rense og genanvende regnvand og gråt spildevand. Vore produkter renser vand helt op til drikkevandskvalitet. Mere information herom kommer snarest.

 

Selvom vore pilerenseanlæg er veldokumenterede og godt indarbejdet på det danske marked, har vi ikke lænet os tilbage i stolen, men arbejder til stadighed på at forbedre og videreudvikle spildevandsrensning vha. piletræer. I efteråret 2018 har Institut for Bioscience på Aarhus Universitet i samarbejde med Center for Recirkulering færdiggjort en midtvejsevaluering for pileanlæg med slamtildeling - med ganske lovende resultater. Se mere herom.. Og der er mere på vej

 

Udover pileanlæg til rensning af husspildevand arbejder vi også med anlæg til fordampning og genindviinding af næringsstoffer af overflade- og procesvand med indhold af næringsstoffer fra landbrug og industri. Det kan f.eks. være befæstede arealer foran køresiloer med ensilage eller procesvand fra en virksomhed. Det største samlede anlæg, vi har designet, er på mere end 30 ha til restvand fra en kartoffelmelsfabrik. endvidere har vi lavet anlæg til phytoremediering af metaller fra vand fra genbrugsvirksomheder.

 

Center for Recirkulering rådgiver om:

  • Pilerenseanlæg til husspildevand fra enkelthuse og fællesanlæg til små og store landsbyer
  • Beplantede filteranlæg
  • Pilevegetationsfiltre til fordampning af blandt andet overflade- og procesvand, samt recirkulering af næringsstoffer.
  • Recirkulerende anlæg for både slam og og næringsstoffer i spildevandet

 

I menuen er der meget mere information på de tilknyttede sider, og man er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information. Kontakt os gerne

 

God fornøjelse

Peder K. S. Gregersen

+45 40175214

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.